ประกาศ

          การประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 11/2564 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564  เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ  และการประชุมผ่านระบบonline Zoom  


     สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงแสดงปาฐกถา เรื่อง “ชีวิตหลังโควิค-19”พระราชทานแก่ผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพผู้บริหารระดับสูง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (หลักสูตร WINS) เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2564 ได้ทรงบรรยายเกี่ยวกับพระประสบการณ์ในช่วงการระบาดของเชื้อโควิค-19 และพระราชทานแนวพระราชดำริเกี่ยวกับชีวิตหลังโควิด-19 ในด้านการเรียนการสอนในถิ่นห่างไกลมุมมองในจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ทักษะอาชีพยุคโควิดและการอุดมศึกษายุคหลังโควิด

 

รายงานผลการดำเนินงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
ปี 2563 (มกราคม - ธันวาคม 2563)
 

(คลิกที่รูปเพื่อดูรายงาน)

การติดตามตรวจสอบและประเมินอธิการบดีในรอบปีที่ 3

การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ อธิการบดี (รอบปีที่ 3)

ระบบประเมินการบริหารงานของอธิการบดี (รอบปีที่ 3) ของการปฏิบัติงาน (สามารถประเมินภายในวันที่ 18 - 29 เมษายน พ.ศ. 2559) 

 

 

รายงานสรุปผลโครงการประชุมสัมมนาถ่ายทอดนโยบายของมหาวิทยาลัย

    รายงานสรุปผลโครงการประชุมสัมมนาถ่ายทอดนโยบายของมหาวิทยาลัยผู้บริหารระดับหัวหน้าภาควิชาสาขาวิชา " 70 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากรโอกาสและศักยภาพการเป็นผู้นำในประชาคมอาเซียน " วันที่ 24-26 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรม D-BEACH พัทยา จ.ชลบุรี    <<< คลิ๊ก >>>

 

ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ฯ

ผู้ที่เกี่ยวข้องในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ฯ สามารถเข้าเว็บไซต์ www.e-president.su.ac.th เพื่อตอบแบบสอบถาม

 

  •  Start 
  •  Prev 
  •  1  2  3  4  5  6  7 
  •  Next 
  •  End 

Page 1 of 7

Joomla templates by Joomlashine