แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง ข้อบังคับและระเบียบของมหาวิทยาลัยศิลปากร

 

                                                      ปี พ.ศ. 2565                                                        

แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง ข้อบังคับและระเบียบของมหาวิทยาลัย ที่ 114/2565

 

Joomla templates by Joomlashine