แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยศิลปากร ตามกฏกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา

                                                    ปี พ.ศ. 2564                                               

 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยศิลปากร ตามกฏกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564

Joomla templates by Joomlashine