แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองนโยบายเพื่อการขับเคลื่อน และพัฒนามหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัย

 

                                                         ปี พ.ศ. 2562                                                      

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองนโยบายเพื่อการขับเคลื่อน และพัฒนามหาวิทยาลัย ของสภามหาวิทยาลัย

Joomla templates by Joomlashine