>>  คณะโบราณคดี

 

คำสั่งแต่งตั้ง

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะโบราณคดี

- คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการเสนอชื่อและตรวจสอบคุณสทบัติผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะโบราณคดี

- คำสั่งแต่งตั้งคณบดีคณะโบราณคดี

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะโบราณคดี

- ประกาศคณะกรรมการฯ ฉบับที่ 1/2560 เรื่อง กำหนดกระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะโบราณคดี

- ประกาศคณะกรรมการฯ ฉบับที่ 2/2560 เรื่อง รับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะโบราณคดี

- ประกาศคณะกรรมการฯ ฉบับที่ 1/2561 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะโบราณคดี ซึ่งผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ

- ประกาศคณะกรรมการฯ ฉบับที่ 2/2561 เรื่อง รายชื่อผู้ตอบรับการทาบทามเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะโบราณคดี และกำหนดการนำเสนอวิสัยทัศน์ฯ และสัมภาษณ์ผู้เข้ารับการสรรหาฯ

เอกสารประกอบการจัดทำวิสัยทัศน์

 

แบบฟอร์มต่างๆ

Joomla templates by Joomlashine