สำนักงานสภามหาวิทยาลัยไปศึกษาดูงานที่จังหวัดเชียงใหม่       

          วันที่ 18 มกราคม 2556 บุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 5 คน ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3

 

   

 

 

Joomla templates by Joomlashine