แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย

 
                                                 ปี พ.ศ. 2562                                                 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยศิลปากร

                                                 ปี พ.ศ. 2560                                                  

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยศิลปากร

                                                 ปี พ.ศ. 2559                                                   

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยศิลปากร เพิ่มเติม

                                                  ปี พ.ศ. 2558                                                 

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยศิลปากร

Joomla templates by Joomlashine