แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร

                                                    ปี พ.ศ. 2562                                               

แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ กลุ่มสาขาศิลปะและการออกแบบ และกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์

                                                   ปี พ.ศ. 2560                                                

แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร กลุ่มสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ และกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์

                                                  ปี พ.ศ. 2558                                                

แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร กลุ่มสาขาศิลปะและการออกแบบ และกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร ในส่วนของกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์

                                                   ปี พ.ศ. 2560                                                

Joomla templates by Joomlashine