สำนักงานสภามหาวิทยาลัยไปศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช       

          วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 เจ้าหน้าที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 5 คน ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตามโครงการพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 6 เพื่อศึกษาระบบการบริหารจัดการ แลกเปลี่ยนความรู้ สร้างเครือข่ายการทำงานและนำความรู้ประสบการณ์มาปรับปรุงและพัฒนาการทำงานของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยปากร โดยมี รศ.ดร.นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ

 

  

 

 

Joomla templates by Joomlashine