โครงการเชิญนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ       

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ได้จัดโครงการเชิญนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มาสนทนาและรับทราบข้อมูลเบื้องต้นในด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ  ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์  สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร  ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ โดยมีนายกสภามหาวิทยาลัยกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี และรองอธิการบดี เข้าร่วมประชุม

 

  

Joomla templates by Joomlashine