แถลงข่าว                                                    

 

  • EP 1 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562   

https://www.youtube.com/watch?v=8yy_Uz-UyZg&feature=share

  • EP 2 วันที่ 13 มีนาคม 2562

https://www.youtube.com/watch?v=hQRJymaoPV8

  • EP 3 วันที่ 27 มีนาคม 2562

https://www.youtube.com/watch?v=Yl830Bhgtpg

  • EP 4 วันที่ 10 เมษายน 2562

https://www.youtube.com/watch?v=clMP4DWwfRY&t=44s

 

Joomla templates by Joomlashine