ในการประชุมสภาฯครั้งที่ 5/2563 วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 นายภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร มอบเกียรติบัตรศิลปากรสร้างสรรค์สำหรับผู้ได้รับรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยศิลปากร (ระดับนานาชาติ) ณ ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน

1. อาจารย์ชนุตร์ เตชธนนันท์  คณะดุริยางคศาสตร์
- ได้รับรางวัล Excellent Instructor Award ในโครงการ Hengqin Jazz Week 2019 “Hengqin Cup” Jazz Competition

2. รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์พงศ์ พงศ์ศรีเอี่ยม  คณะวิทยาศาสตร์
- ได้รับรางวัล Paul Bruckman Prizes ผลงานชื่อ Fibonacci and Lucas Numbers Which Have Exactly Three Prime Factors and Some Unique Properties of F18 and L18 ในการประชุม The Eighteenth International Conference on Fibonacci Number and Their Applications 2018

 

 

ปฏิทินประชุมสภามหาวิทยาลัย ปีพ.ศ.2563

 

สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.council.su.ac.th/files/2562/calendar%202563.pdf

 
 

การติดตามตรวจสอบและประเมินอธิการบดีในรอบปีที่ 3

การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ อธิการบดี (รอบปีที่ 3)

ระบบประเมินการบริหารงานของอธิการบดี (รอบปีที่ 3) ของการปฏิบัติงาน (สามารถประเมินภายในวันที่ 18 - 29 เมษายน พ.ศ. 2559) 

 

 

รายงานสรุปผลโครงการประชุมสัมมนาถ่ายทอดนโยบายของมหาวิทยาลัย

    รายงานสรุปผลโครงการประชุมสัมมนาถ่ายทอดนโยบายของมหาวิทยาลัยผู้บริหารระดับหัวหน้าภาควิชาสาขาวิชา " 70 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากรโอกาสและศักยภาพการเป็นผู้นำในประชาคมอาเซียน " วันที่ 24-26 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรม D-BEACH พัทยา จ.ชลบุรี    <<< คลิ๊ก >>>

 

ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ฯ

ผู้ที่เกี่ยวข้องในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ฯ สามารถเข้าเว็บไซต์ www.e-president.su.ac.th เพื่อตอบแบบสอบถาม

 

  •  Start 
  •  Prev 
  •  1  2  3  4  5  6 
  •  Next 
  •  End 

Page 1 of 6

Joomla templates by Joomlashine