ข่าวประชาสัมพันธ์

-  ด้วยสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 3/2559 วันที่ 30 มีนาคม 2559 ได้มีมติให้เลื่อนการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2559 จากวันที่ 20 เมษายน 2559 เป็นวันที่ 11 พฤษภาคม 2559

 

-  ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ต่อไป ครั้งที่ 7/2559 วันที่ 10 สิงหาคม 2559

 

 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน

         สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3
         22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
         โทร 0-2849-7500 ต่อ 31302, 31303, 31304, 31305
         โทรสาร 0-2849-7505

Menu


 

  • สำนักงานสภามหาวิทยาลัยไปศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยต่างๆ <<คลิ๊ก>>

 

 

 

 

Joomla templates by Joomlashine