รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2566

ครั้งที่ 1/2566

ครั้งที่ 2/2566

ครั้งที่ 3/2566

ครั้งที่ 4/2566

ครั้งที่ 5/2566

ครั้งที่ 6/2566

ครั้งที่ 7/2566

ครั้งที่ 8/2566

ครั้งที่ 9/2566

ครั้งที่ 10/2566

ครั้งที่ 11/2566

ครั้งที่ 12/2566

 

 

 

 

 

 

 

 

Joomla templates by Joomlashine