รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2565

ครั้งที่ 1/2565

ครั้งที่ 2/2565

ครั้งที่ 3/2565

ครั้งที่ 4/2565

ครั้งที่ 5/2565

ครั้งที่ 6/2565

ครั้งที่ 7/2565

ครั้งที่ 8/2565

ครั้งที่ 9/2565

ครั้งที่ 10/2565

ครั้งที่ 11/2565

ครั้งที่ 12/2565

 

 

 

 

 

 

 

 

Joomla templates by Joomlashine