ข่าวประชาสัมพันธ์

-  ด้วยสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 3/2559 วันที่ 30 มีนาคม 2559 ได้มีมติให้เลื่อนการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2559 จากวันที่ 20 เมษายน 2559 เป็นวันที่ 11 พฤษภาคม 2559

 

-  ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ต่อไป ครั้งที่ 7/2559 วันที่ 10 สิงหาคม 2559

 

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยไปศึกษาดูงานที่จังหวัดเชียงใหม่       

          วันที่ 18 มกราคม 2556 บุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 5 คน ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3

 

   

 

 


  • สำนักงานสภามหาวิทยาลัยไปศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยต่างๆ <<คลิ๊ก>>

 

Joomla templates by Joomlashine