ข่าวประชาสัมพันธ์

-  ด้วยสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 3/2559 วันที่ 30 มีนาคม 2559 ได้มีมติให้เลื่อนการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2559 จากวันที่ 20 เมษายน 2559 เป็นวันที่ 11 พฤษภาคม 2559

 

-  ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ต่อไป ครั้งที่ 7/2559 วันที่ 10 สิงหาคม 2559

 

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย

 
                                                 ปี พ.ศ. 2560                                                  

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยศิลปากร

                                                 ปี พ.ศ. 2559                                                   

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยศิลปากร เพิ่มเติม

                                                  ปี พ.ศ. 2558                                                 

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยศิลปากร


  • สำนักงานสภามหาวิทยาลัยไปศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยต่างๆ <<คลิ๊ก>>

 

Joomla templates by Joomlashine