ข่าวประชาสัมพันธ์

-  ด้วยสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 3/2559 วันที่ 30 มีนาคม 2559 ได้มีมติให้เลื่อนการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2559 จากวันที่ 20 เมษายน 2559 เป็นวันที่ 11 พฤษภาคม 2559

 

-  ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ต่อไป ครั้งที่ 7/2559 วันที่ 10 สิงหาคม 2559

 

สำนักงานสภาฯไปศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยต่างๆ

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยไปศึกษาดูงาน ปี 2560  

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยไปศึกษาดูงาน ปี 2559

สำนักงานสภาฯ ร่วมกิจกรรมกับทางมหาวิทยาลัยศิลปากร

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยร่วมกิจกรรมในวันสงกรานต์

Joomla templates by Joomlashine